Podstawowe informacje

  • Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową z pominięciem fazy ciekłej, stąd termin „suchy lód”.
  • Suchy lód to dwutlenek węgla w fazie stałej, produkowany m.in. pod postacią granulatu.
  • Produkowany jest przez sprężenie gazowego dwutlenku węgla do ciekłej postaci, usuwając ciepło wytworzone przy kompresji, a następnie szybkie rozprężanie. To rozprężanie i szybkie parowanie gazowego dwutlenku węgla schładza resztę płynu do temperatury topnienia, gdzie CO2 zamarza w „śnieg”, który przyjmuje formę kulek lub bryłek. Temperatura zamarzania CO2 to -78,5°C.

Zastosowanie suchego lodu

 

Czyszczenie suchym lodem - czyszczenia techniczne za pomocą suchego lodu, to innowacyjne rozwiązanie, którego czynnikiem roboczym jest granulat suchego lodu (Co2) To metoda mało inwazyjna, która poprzez swoje specyficzne właściwości, skutecznie wypiera dotychczasowe metody czyszczeń, takie jak obróbka strumieniowa piaskiem lub szkłem czy też agresywne metody chemiczne.

Jak to działa?

Wykorzystując specjalistyczne urządzenia, granulat suchego lodu jest aplikowany z ogromną siłą, (300 m/s),w strumieniu przez dyszę wylotową. Uderzając w zanieczyszczoną powierzchnię, schładza się jej temperatura, co powoduje, iż jej warstwa staje się krucha i podatna na rozbicie, co w konsekwencji powoduje brak połączenia pomiędzy zanieczyszczeniem a powierzchnią.Granulat suchego lodu penetruje warstwę zanieczyszczenia i od razu sublimuje, nie pozostawiając po sobie żadnych dodatkowych zanieczyszczeń.

Jakie zabrudzenia usuwa suchy lód?

tłuszcz, olej, towot, rdzę, sadzę, różnego rodzaju powłoki lakiernicze, azbest, żużel, wapno, asfalt, teflon, bitumit, pianki PU, pozostałe tworzywa sztuczne, grafiti – i wiele innych, ponieważ możliwości są niemalże nieograniczone.

Zalety procesu:
  • bezpieczna powierzchnia bazowa
  • możliwość wykonania czyszczeń bez konieczności demontażu linii czy też urządzeń produkcyjnych
  • wysoka skuteczność i precyzja przy zachowaniu szybkiego czasu na realizację
  • metoda PROEKOLOGICZNA – jedyny odpad to dwutlenek węgla
 
 
Catering - suchy lód w branży cateringowej spełnia bardzo ważną rolę.

W branży lotniczej czy kolejowej służy doschładzania wózków cateringowych. Wszędzie tam gdzie priorytetem jest zachowanie świeżości podawanych posiłków – suchy lód jest najlepszym rozwiązaniem. Jego walory chłodnicze oraz bezwonność i brak efektu topnienia (brak fazy ciekłej) powodują, iż staje się on coraz bardziej popularny.
 
 
Transport - zastosowanie suchego lodu w transporcie żywności stanowi wygodny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zapewnienia nieprzerwanego łańcucha chłodniczego. Oprócz właściwości chłodniczych suchego lodu, istotna jest również jego zdolność do hamowania rozwoju bakterii i grzybów.

Suchy lód w formie granulatu może być dosypywany bezpośrednio do dowolnego rodzaju opakowania, a opakowane produkty żywnościowe mogą być także przesypywane suchym lodem. Zastosowanie takiego lodu nie wymaga stosowania innych urządzeń chłodniczych lub wspomaga ich działanie, np. w okresie wysokich temperatur letnich. Granulat suchego lodu można także mieszać z lodem łuskowym (np. w transporcie i sprzedaży ryb), co powoduje wolniejsze topnienie lodu wodnego.

Ciekawostka !

Przesypywanie suchym lodem zbiorów płodów rolnych, takich jak winorośl, ziarna strączkowe czy kukurydza na środkach transportu przed ich dostarczeniem do chłodni zapewnia zachowanie wysokiej jakości tych produktów.
 
 
Doświadczenia - suchy lód wykorzystywany jest w laboratoriach w celu spowalniania reakcji egzotermicznych.
 
 
Kurczenie - suchy lód stosować można również przy pasowaniu elementów metalowych na wcisk np. sworzeń - tuleja.
 
 

Właściwości fizyczne

Suchy lód jest dopuszczony do stosowania jako dodatek do żywności pod nazwą E 290 przez dyrektywę unijną nr 2002/82/EC oraz wynikające z niej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2003 (Dz.U.03.59.530). Suchy lód może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymania niskiej temperatury i zastosowania szybko działającego czynnika chłodzącego o dużym potencjale chłodzenia i bezpiecznego dla żywności. Uniwersalna forma granulatu suchego lodu pozwala na szerokie zastosowanie w przetwórstwie, transporcie i przechowywaniu produktów żywnościowych. Gęstość granulatu wynosi ok. 1300 kg/m3, temperatura równa jest -78,5°C, zaś granulat po podgrzaniu przechodzi bezpośrednio w stan gazowy. Temperatura sublimacji: -78,5°C przy ciśnieniu 1013 hPa Ciepło sublimacji: 573 kJ Ciężar właściwy: 1,2 do 1,6 kg/dm3 Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych: 204-696-9 Suchy lód nie posiada smaku ani zapachu, ma właściwości bakteriostatyczne i usuwa tlen z otaczającego go powietrza. Inne istotne cechy suchego lodu decydujące o jego szerokim zastosowaniu: jest produktem naturalnym,przyjaznym dla środowiska, sublimuje w gaz bez pozostałości, ma dwukrotnie wyższą efektywność chłodzenia w porównaniu do lodu wodnego, jest niepalny, jest nietoksyczny.
 

Suchy lód jako dodatek do żywności

Suchy lód jest dopuszczony do stosowania jako dodatek do żywności pod nazwą E 290 przez dyrektywę unijną nr 2002/82/EC oraz wynikające z niej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2003 (Dz.U.03.59.530). Suchy lód może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymania niskiej temperatury i zastosowania szybko działającego czynnika chłodzącego o dużym potencjale chłodzenia i bezpiecznego dla żywności. Uniwersalna forma granulatu suchego lodu pozwala na szerokie zastosowanie w przetwórstwie, transporcie i przechowywaniu produktów żywnościowych.