Sorbent polipropylenowy stanowi odpowiedź na rosnące wymagania w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem neutralizacji zagrożeń wynikających z powstania technologicznych lub incydentalnych wycieków. Ich przewagą nad innymi produktami jest przede wszystkim to ,że nie wchodzą w żadne interakcje z substancjami chemicznymi i są przyjazne dla środowiska.

  • Uniwersalne (szare) - chłoną wszelkie ciecze: oleje, substancje ropopochodne, glikole (alkohole), kwasy, rozpuszczalniki, wodę, farby ipt.
  • Olejowe (białe lub niebieskie) - chłoną tylko i wyłącznie oleje i ciecze ropoochodne (benzyna, olej napędowy) a nie przyjmują wody. Pływają po wodzie.
  • Chemiczne (żółte lub zielone) - chłoną wszelkie ciecze (tak jak sorbenty uniwersalne) , również ciecze agresywne.
Maty - Sorbent w formie maty do czyszczenia małych powierzchni
 
 
Rolki - Sorbent w formie roli do czyszczenia dużych powierzchni
 
 
Rękawy - Sorbent w formie rękawa do ograniczenia wycieków z obszarów trudno dostępnych
 
 
Poduszki - Sorbent w formie poduszki do pochłaniania wycieków z pod maszyn i w ciasnych, trudno dostępnych miejscach
 
 
Zestawy ratunkowe - Zapewnia natychmiastowy dostęp do sorbentów o zróżnicowanych kształtach - w zasadniczy sposób decyduje o powodzeniu akcji usuwania rozlewów cieczy niebezpiecznych